Tuesday, 23 July 2013

替地產霸權說句話,賣百佳


香港人有時候真的頗奇怪,而且越來越不可理喻,百佳“好人好者”存在之時,一面罵地產霸權,甚至在“碼頭風雲”一役時,霸工霸到反百佳,不知是意氣用事還是真的有心針對李氏一家(其實也頗明顯的)。

蘋果日報圖片

S 從沒接觸過百佳的運作,對它“盤數”亦沒什麼認識,只知道,如果“地產霸權”真的有如一般報導那般令香港不濟,而大家對地產霸權不屑又不耐煩,現在人家研究“賣盤”,理應燒炮仗和放煙花慶祝才是嘛!

但有趣的是,不但有人極速把事件升級至政治層面,攪工運的又來說什麼“霸簽”轉僱主等,S 真懷疑箇中的居心!

其實在一間 global company (全球性的公司),不時審查投資組合是平常事,S 雖然沒有看過百佳的數據,但以常理也想像得到,這種生意,毛行不可能高,扣除營運開支和稅項之後的淨利潤,隨時更可能只是“雞肋“,食之無味丶棄之可惜,投資那麼多金錢丶精力,還要僱用龐大的人力團隊,兼顧大量營運細節,每年才淨賺“幾厘”,“攪咁多野”真的不知道“為乜”的。

所以,雖然 S 個人並非李嘉誠先生的 fans,但每每當他談到“撤資”的時候,從來不覺得反感或覺得他在威脅港人,而是覺得,總有一天,當這裡不再適合他集團(現在由他兒子管理)的組合時,是有可能發生的,而世界不斷在變,今天走了,不等於將來一定不可以回來嘛!

S 覺得,如果香港人真的厭倦了“地產霸權”,現在人家“走先”,那就尤得他吧,何必又反過來吵吵鬧鬧,“唔比人走”呢?

S 向好一方面想,百佳經營日常生活必需品的生意,需求既然一定存在,大財團離場,說不定,反過來是一個造就中小型企業“翻生”的好時機也不定,到時候沒有百佳,但有“百花齊放”,消費者更多選擇,不是更好麼?

可是似乎大部份人並非這麼想,莫非他們其實深深明白,黃和離場,接手的如果也是大集團,隨時“一蟹不如一蟹”,既然如此,雖然一面罵人家“地產霸權”,另一面見人家有離心時,卻又“拉閘放狗”,唔準人走!

如此雙重標準,到底想點?

. 

3 comments:

Coffee said...

認同你所講!

Ebenezer said...

Agree!

SKII said...

Coffee & Eben,但可能好多人唔係好似我地咁諗 :-P

Related Posts with Thumbnails