Friday, 5 December 2014

買"艇仔"船飛(從澳門)回香港

開始寫這個之時,在澳門「港澳碼頭」入閘口,嘗試排隊可否"即落",乘坐比船票上班次早的班次回港。

事緣今天到澳門點辦公事,雖然預了即日來回,但由於不知回港的 exact timing 加上船期班次頻密,來回也沒有預先買票。從香港去澳門那程,很順利,到了碼頭買到即時(15 分鐘內開)的班次。

在澳門辦完了事,大概下午 5 時到港澳碼頭,嘗試在 official counter 買回港的船票,如意算盤當然是乘最早 (5:30) 的班次回港,怎知售票員說回上環的最早也要 8:15 才有位,而回九龍的,最早也要 6:30,於是問了如果乘豪華位 ($380 vs 普通位 $189) 又如何?OMG ... 也要 6:30,於是 S 沒有買票便離開了。

何解?也許很多人都知道,但也想分享一吓。。。

"即班船飛"的櫃位並不起眼,要從 turbojet
service counter 隔離的走廊走進去才找到。
因為上次也是從澳門回港時,S 是在一個旅行社("艇仔")的“即班船飛”櫃位買票的(見圖),旅行社可能因為要替船公司"包票",基本上什麼班次的船飛也有,所以 S 決定先到"艇仔"碰碰運氣,如果艇仔也沒有早一點的票,worst case 也只不過是乘 6:30 回九龍的,於是,向艇仔櫃位進發。。。

S:返香港、九龍最早幾點?
艇仔職員:兩邊都係 6:00,要邊邊?

S(猶豫)hmm ... 香港啦 ... 張飛 6:00,知唔知 5:30 果班"即落"有冇位?
職員:唔知喎,睇唔到。。。

S:咁 5:30 係咪肯定有船?
職員:有呀,5:30,但我睇唔到佢即落有冇位啫。。。

Sok,要張 6:00 返香港。

事後才想到,應該也問問九龍 5:30 有沒有船,因為 S 一直的認知是,回香港(上環)的班次比較密,心中已假設了回九龍沒有 5:30 的班次。其實,沒有問又怎知道呢?Okaylesson learnt,下次醒目點就可以了。

Anyway,買完票,過了海關之後,先到 5:30 那班次的閘口排隊,要是沒有後補位"即落",才回去乘 6:00 也未遲。

結果,星期五不但多人從香港"過大海"(澳門),也很多人從澳門到香港,S 在後補的人龍排得頗後,上不了 5:30 回港的船。但因為船票是 6:00,當然能夠 catch 6:00 班次。回到香港,還夠時間先把公務的文件放回辦公室(這其實是 S 一心想着乘坐回上環的船的主因),和清理一下日間的事務,才回家吃晚飯。

要是在 official counter 8:15 的票,當然也可以到 6:00 班次碰碰運氣"即落",但上不到早一點的班次的話,不但要在碼頭乾等幾小時,回到香港,差不多是吃宵夜時間了!No comments:

Related Posts with Thumbnails